Privacyverklaring

Hieronder leest u ons privacyreglement. U kunt het privacyreglement ook via onderstaande link downloaden als pdf-bestand.
Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F.
Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

De Visser & Kant V.O.F. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft De Visser & Kant V.O.F. de plicht om haar cliënten, de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt in het geval van budgetbeheer, relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer en zakelijke relaties van De Visser & Kant V.O.F.:

De Visser & Kant V.O.F. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft De Visser & Kant V.O.F. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Visser & Kant V.O.F. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die De Visser & Kant V.O.F. gebruikt en het doel van het gebruik

De Visser & Kant V.O.F. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van De Visser & Kant V.O.F., als u wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt in het geval van budgetbeheer bent, een relatie van De Visser & Kant V.O.F. bent in het geval van bewindvoering en budgetbeheer, als u een zakelijke relatie van De Visser & Kant V.O.F. bent of via het contactformulier op de website contact met ons opneemt. De Visser & Kant V.O.F. verzamelt van cliënten naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, polisnummer van de verzekering, mogelijk uitkeringsgegevens en mogelijk medische gegevens, kopie van het identiteitsbewijs, beschikkingen van de rechtbank, IBAN-nummer en toegang tot bankafschriften. De Visser & Kant V.O.F. verzamelt als wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt in het geval van budgetbeheer naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk IBAN-nummer. Van relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer worden naam, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk adres verwerkt en van relaties in het kader van de bedrijfsvoering van De Visser & Kant V.O.F. naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Visser & Kant V.O.F. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de De Visser & Kant V.O.F.-organisatie, tenzij:

4. Plichten/ beveiligde toegang/ geheimhouding/ bewaartermijn

5. Uw rechten als betrokkene

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van De Visser & Kant V.O.F..

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met De Visser & Kant V.O.F. opnemen en probeert De Visser & Kant V.O.F. er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal De Visser & Kant V.O.F. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F. versie juli 2018

Afdrukken