Mentorschap

Ontbreekt het u in uw omgeving aan iemand die u kan helpen, dan is mentorschap een mogelijkheid! De Visser & Kant helpt u graag.

Waarom mentorschap?

Mentorschap is er voor u wanneer u door een ziekte of een beperking, door een verslaving of door verpleging, hulp nodig heeft. Deze hulp kunt u krijgen wanneer u gewoon thuis woont, maar ook wanneer u in een instelling woont. Stel dat u het zorgproces niet goed overziet en u wilt hulp bij het maken van de juiste beslissingen over de zorg die u krijgt. Dan kunt u kiezen voor een professionele mentor. En dat is precies wat wij voor u kunnen zijn!

Hoe gaat mentorschap in z’n werk?

Aanmeldgesprek
Op het moment dat u ons laat weten dat u voor uzelf, of een naaste, interesse hebt in een mentor, maken we op korte termijn een afspraak voor een intakegesprek. We bezoeken u graag bij u thuis. Tijdens het aanmeldgesprek kijken we samen naar uw situatie. Vervolgens geven we aan of we u van dienst kunnen zijn. Als dit het geval is plannen we een intakegesprek en helpen we u met het verzoek van mentorschap naar de rechtbank te versturen.  

Kantonrechter
Omdat de rechter beslist of u een mentor nodig heeft, gaan we samen met u naar de rechtbank. U legt tijdens deze afspraak aan de kantonrechter uit waarom u graag een mentor zou willen. Is de rechter met u eens dan gaan wij over tot onze dienstverlening.

Plan van aanpak
De mentor brengt met u in kaart wat u nodig heeft aan zorg, behandeling of begeleiding en maakt samen met u een plan van aanpak. Waar nodig stuurt u samen bij.

Vertegenwoordigen
De mentor is uw wettelijke vertegenwoordiger. De mentor regelt in overleg met u de zorg met uw zorgverlener of uw behandelaar. De mentor houdt contact met u en wil weten hoe het met u gaat. De mentor ondersteunt of vertegenwoordigt u tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of de instelling waar u verblijft en tekent de zorgovereenkomst en het zorg-, behandel- of begeleidingsplan.

Overleg en beslissingen
De mentor beslist niet over zeer persoonlijke zaken. Dat doet u. De mentor luistert naar u. Wat wilt u? En is dat wat u wilt  mogelijk? Samen denken we na over wat het beste voor u is. De mentor betrekt u als vanzelfsprekend bij alle beslissingen. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw mentor en dat u zich gehoord en gezien voelt.
Elke maand is er een contactmoment met u en uw mentor.

Toezicht en verslaglegging
De mentor ziet toe op goede zorg- en dienstverlening. Hoe ervaart u de kwaliteit van verpleging, verzorging, behandeling of begeleiding? Gaat het goed? De mentor komt in actie als u niet de juiste zorg krijgt en grijpt in als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als thuis wonen niet meer kan. De mentor legt de werkzaamheden vast en doet jaarlijks en vijfjaarlijks verslag aan de kantonrechter.

Wat mag u van onze mentor verwachten?

Afdrukken